בימת וזאת התורה ופינות וורדים

bh11
מילות הפסוק “וזאת התורה…” רקומות במרכז באותיות גדולות, ומסביבן רקומות וורדים יפהפיות ברקמת גוונים מרשימה.

SKU: bh11 Category: