בית המקדש עם כותל

465-1

SKU: 465-1 Categories: ,