מפית לשבת – שער וילנא ושולחן השבת בזהב – עבודת יד

chc2

SKU: chc2 Category: