כתר עלים ופינות ורדים על רקע כותל

sa2

SKU: sa2 Category: