Vehavienu Letzion-divided

pch58
חומת ירושלים בתלת מימד , ובתי ירושלים כשבראשם בנין ביהמ”ק המפואר. מילות ההקדשה מופיעות בתוך השער בחומה. והפסוק מסכם וממחיש את המסר המובע והתקווה המייחלת: “והביאנו לציון עירך…”
בתוספת שני חלקים נפרדים משני הצדדים- לפי הצורך.

SKU: pch58 Category:

    • [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]