אלטנוי שול בפראג

pc113

SKU: pc113 Categories: ,
Description

האלטנוי שול בבית הכנסת של פארג היא פרוכת מיוחדת במינה

המבוצעת בעבודת יד עם הבלטה מיוחדת של השער, שממנו נגלים בתיה של ירושלים העתיקה,

בצידי הפרוכת יש את הכותל המערבי וקבר רחל,

שני מקומות התפילה בירושלים, אליהם פונה כל יהודי בהגיעו אל עיר הקודש

הפרוכת בסגנון עתיק חדיש,