גלי שופר

SKU: 271-5 Category:

    Description

    ובקול שופר עליהם הופעת… דגם גלים הממחיש את קול השופר המפלח כליות ולב…
    הגלים מבוצעים במס’ גוונים- לבחירת הלקוח, המשתלבים זה בזה.
    בהמשך ראה תמונה וסקיצה לפרוכת זו.