Gate of Mercy

שער הרחמים ברקמה מסולסלת ומרשימה.

רקמת הרקע כמו יוצרת תבליט מעויינים מיוחדים המשתלבים לפסיפס מרהיב.

השער רקום ברקמה תלת מימדית ו”מזמין” את הצופה בו להיכנס בשעריו…