פרוכת שבעת המינים במסגרת עיטורים

SKU: 106/22 Categories: , ,