פרוכת בית המקדש וטלית, ובנוסף ספרי תורה 374-6

SKU: 374-6 פרוכת , k344-1 כפורת Categories: ,