Hopeful Of The Redemption

pj52
דגם מרשים ביופיו!
טלית משתלשלת מבין בתי ירושלים של מעלה, ובראשם מפאר דגם בית המקדש.
ברקע נראה ים בוהק בגווני התכול ועל החוף בתים וסמל מגן דוד.
ניתן לשנות פרטים שונים בעיצוב הכללי לפי דרישה, וכן גוונים שונים.
הדגם מעוצב במקצועיות ומרשים ביופיו.

SKU: pj52 Category: