פרוכת בית המקדש וטלית, ובנוסף ספרי תורה

SKU: 374-6 פרוכת , k344-1 כפורת Categorías: ,